Pulse Splitter

Product referentie: CA-Pulse-SP

De CADIS pulssplitter wordt gebruikt om de puls van een verbruiksmeter op te splitsen, zodat deze puls door twee verschillende uitleessystemen of dataloggers kan worden gemeten. Deze pulssplitter behoeft geen aparte spanning. Hij krijgt die van het meetsysteem waarop hij wordt aangesloten. Deze splitter werkt zowel met pulsen afkomstig zijn van een reedcontact of het mag ook een puls zijn met een open collectoruitgang. Bij een open collectoruitgang dient wel de polariteit gerespecteerd te worden. De gemeten puls moet een minimum tijdsduur hebben van 5 ms.